Anastasimatarul online dating

în a doua jumătate a secolului XX a apărut şi Patericul Muntelui Athos, scris de monahul Andrei.în mod firesc, ne întrebăm de ce nu s-a scris până acum şi un pateric românesc?i " • Arhimandrit IOANICHIE BĂLAN PATERICUL ROMÂNESC CE CUPRINDE VIAŢA ŞI CUVINTELE UNOR SFINŢI ŞI CUVIOŞI PĂRINŢI CE S-AU NEVOIT ÎN MĂNĂSTIRILE ROMÂNEŞTI (SECOLELE III - XX) TIPĂRIT CU BINECUVÂNTAREA ÎNALT PREA SFINŢITULUI DANIEL MITROPOLITUL MOLDOVEI ŞI BUCOVINEI Ediţia a V-a EDITURA MĂNĂSTIREA SIHĂSTRIA - 2005 - PREFAŢĂ la a IV-a ediţie Cu ajutorul Domnului nostru Iisus Hristos, Mântuitorul lumii, şi cu rugăciunile Preacuratei Sale Maici, se tipăreşte astăzi Patericul Românesc intr-o ediţie definitivă, la care s-a lucrat peste 30 de ani.întrucât a treia ediţie a Patericului Românesc a apărut înainte de plecarea la cele cereşti a părintelui nostru duhovnicesc, Arhimandritul Cleopa Ilie, cel mai reprezentativ chip de călugăr îmbunătăţit şi duhovnic iscusit din a doua jumătate a secolului XX, am socotit de cuviinţă să reedităm integral Patericul Românesc într-o ediţie îmbogăţită, care cuprinde o parte din învăţăturile cuvioşiei sale.

Adeseori, străinii se întreabă: „Ce a dat poporul român pe terenul activării practice, al creştinismului în general şi al Ortodoxiei în special?

Care cuvinte, câte au fost cu nume, după alfa-vita, s-au tălmăcit de iznoavă din Patericul cel grecesc 1 de cel întru fericită pomenire dascălul Pafnutie 2 .

Iar câte sunt aşezate în deosebite pricini fără de nume, unele s-au pus din Patericul cel rumânesc, după cum s-au găsit scrise cu mâna.

După creştinarea ţărilor slave, ca Bulgaria, Serbia, şi Rusia, şi răspândirea monahismului în aceste ţări, la începutul secolului al XH-lea s-a scris Patericul Mănăstirii Pecersca, de Cuviosul Nestor Cronicarul, pateric completat în secolele următoare.

Tot în Rusia ortodoxă s-a mai scris şi INTRODUCERE Patericul Mănăstirii Solovăţ, prin secolele XVII-XVIII, precum şi alte paterice locale, încă necunoscute.

Leave a Reply